Reservasjon

Vennligst merk at dere disponerer bordet i 3 timer.
Ved selskap på 5 eller flere tilbyr vi en meny med 9 eller 5 serveringer. Ved selskap på 9 personer eller flere samt ved allergier eller spesielle ønsker, Vennligst kontakt booking på telefon eller mail:

+47 47978087

eller epost

post@happolati.no